Urządzanie terenów zieleni

Działalnością firmy jest kompleksowe urządzanie terenów zieleni.

Budowa i urządzanie terenów zieleni w tym:

 • zieleni komunalnej
 • zieleni osiedlowej
 • zieleni towarzyszącej zakładom przemysłowym
 • zieleni przy drogach krajowych i autostradach

Rewaloryzacja parków w tym również zabytkowych założeń ogrodowych.

Konserwacja i pielęgnacja zieleni w tym:

 • zieleni zabytkowych
 • założeń ogrodowych
 • zieleni parkowej
 • zieleni - obiektów grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej
 • zieleni cmentarnej
 • zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym

urzadzanie-terenow-zieleni-156.jpg

Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu, w tym chirurgia drzew.

Wykonywanie nasadzeń trwałych i sezonowych w tym:

 • zakładanie rabat bylinowych
 • ogrodów skalnych
 • zakładanie parterów kwiatowych
 • kwietników dywanowych
 • kwietników regularnych jednobarwnych i wielobarwnych
 • kwietników nieregularnych

Urządzanie małej architektury ogrodowej np. palisady, schody, murki ozdobne i kwiatowe.

Specjalistyczna opieka roślin.

Wykonywanie dróg pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni nie ulepszonej i ulepszonej
(płyty chodnikowe, kostka betonowa wibroprasowana, obrzeża betonowe, krawężniki).

Prace towarzyszące utrzymaniu i budowie terenów zieleni w tym roboty ziemne.