1-1.jpg
Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
"Dotacja na kapitał obrotowy dla Ryszard Ziegert ZIMAR cel - utrzymanie działalności"
kwota dotacji - 263 931,24 zł