Oferty pracy

KIEROWNIK BUDOWY DRÓG

WYMAGAMY OD KANDYDATÓW:

- doświadczenie przy projektach budowlano-drogowych,
- posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- wykształcenie wyższe techniczne drugiego stopnia o specjalizacji drogowej,
- rozwinięte umiejętności zarządzania procesami budowlanymi,
- asertywności i umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi osobami,
- posiadanie prawa jazdy kat. B.

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

- bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót,
- koordynowanie, delegowanie zadań i ich egzekwowanie,
- planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji,
- bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania robót, ocena szans i ryzyk związanych z budową,
- przygotowywanie raportów, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej.

OFERUJEMY:

- stabilne zatrudnienie z możliwością rozwoju zawodowego,
- system premiowy i pożyczkowy,
- korzystne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie,
- Praca na terenie m. Słupsk i w najbliższym regionie.

CV Prosimy składać w oddziale naszej firmy lub przesłać na adres: biuro@zimar.com.pl